Zajęcia sportowe dla mieszkańców

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Organizacja:
2 treningów i 1 zawodów dla osób spoza klubu sportowego

 

Szacowana wartość projektu (zł)
Ok. 5000zł za wydarzenie

 

Źródło finansowania
Środki własne organizacji
sponsorzy
RPO WL 2014-2020
PROW 2014-2020
Środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł

 

Podmiot realizujący projekt
Kluby sportowe