Strona główna

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice.

Opis projektu:
W ramach projektu zostanie opracowany Program Rewitalizacji Gminy Fajsławice, w którym to określony będzie wybrany obszar rewitalizacji.

Dokument Programu Rewitalizacji będzie stanowił podstawę formalną do ubiegania się o dofinansowanie planowanych działań rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej. Dokument będzie ponadto stanowił narzędzie umożliwiające przygotowanie i wdrażanie konkretnych działań, które przyczynią się do usunięcia zjawisk kryzysowych występujących na wskazanych obszarach. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczyni się do rozwiązania problemów Gminy Fajsławice oraz wspierania jej rozwoju i poprawy atrakcyjności.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 40 000 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: do 36 000 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24 sierpnia 2017 roku

Planowany okres realizacji: 01.08.2017 – 30.09.2017