Budowa siłowni zewnętrznej w Fajsławicach

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa zmierzająca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi centrum gminy

 

Opis
Montaż siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w parku w Fajsławicach

 

Szacowana wartość projektu (zł)
60000zł

 

Źródło finansowania
Środki własne,
PROW 2014-2020 (Poddziałanie 19.2)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice