Prace nad projektem – Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna

W Gminie Fajsławice trwają prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie oraz załączników niezbędnych do uzyskania dofinansowanie na realizację projektu „Przebudowa zdegradowanego budynku remizy OSP w Fajsławicach na Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z zagospodarowaniem terenu i remontem drogi dojazdowej do obiektu”. Czytaj dalej Prace nad projektem – Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna

Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 29 września 2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, w sali konferencyjnej na I piętrze. odbyła się konferencja podsumowującą projekt. Konferencja była jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj dalej Konferencja podsumowująca projekt

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

Zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na konferencję podsumowującą projekt, która odbędzie się 29 września 2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, sala konferencyjna na I piętrze.

Czytaj dalej Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt