Konferencja podsumowująca projekt

W dniu 29 września 2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, w sali konferencyjnej na I piętrze. odbyła się konferencja podsumowującą projekt. Konferencja była jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Po wystąpieniu Wójta Gminy Fajsławice – Pana Tadeusza Chruściela, główne założenia rewitalizacji i wyzwania dla gmin z nią związane, zaprezentowali prelegenci: Pan Michał Rządkowski i Pani Justyna Jakuszko. W dalszej części konferencji, prelegenci zaprezentowali koncepcję i główne założenia Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2017-2023. Konferencję zakończył panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, poświęcony potencjałowi rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Fajsławice.