Konsultacje społeczne projektu LPR

Zapraszamy do zapoznania się z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2017-2023”.

Zachęcamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 29 września 2017 roku.

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza uwag do LPR, który jest zamieszczony poniżej:

– przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”,
– osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice

 

Pobierz Lokalny Program Rewitalizacji Fajsławice 2017-2023

Pobierz Formularz Uwag do LPR

 

Wójt Gminy Fajsławice
Tadeusz Chruściel