Organizacja pikników i zajęć sportowo-rekreacyjnych

Cel operacyjny 2. Ograniczone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej na obszarze rewitalizacji

 

Opis
Organizacja pikników i zajęć sportowo – rekreacyjnych wykorzystujących przestrzeń publiczną poddaną rewitalizacji. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestniczenia w wydarzeniach i promocja zdrowego stylu życia

 

Szacowana wartość projektu (zł)
40000zł

 

Źródło finansowania
MSiT, Budżet Gminy

 

Podmiot realizujący projekt
GOK, Biblioteka, Szkoły