Rewitalizacja w Gminie Fajsławice – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 24 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim, Wójt Gminy Fajsławice Pan Tadeusz Chruściel oraz Skarbnik Gminy Pani Renata Mendel podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

O dalszych etapach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.