Rewitalizacja w Gminie Fajsławice

W okresie od 01.08.2017r. w Urzędzie Gminy Fajsławice trwają prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2017-2023. Obecnie trwa zbieranie danych diagnostycznych mających na celu wskazanie potencjalnych obszarów do objęcia procesem rewitalizacji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Fajsławice do wypełnienia ankiety, której wyniki będą brane pod uwagę przy określaniu obszaru do rewitalizacji.

Kliknij tutaj aby wypełnić ankietę (otworzy się w nowym oknie)