Spotkania edukacyjne nt. współczesnych zagrożeń – Przemoc

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Edukacja seniorów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, doświadczających przemocy w domu oraz narażonych na oszustów, 2. Kampania społeczna wśród seniorów poświęcona przemocy wobec osób starszych

 

Szacowana wartość projektu (zł)
20 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet gminy, dotacje

 

Podmiot realizujący projekt
GOK, Policja, Biblioteka, GOPS