Stworzenie oferty kulturalnej integrującej mieszkańców

Stworzenie spójnej, obejmującej w szczególności obszar do rewitalizacji, oferty kulturalnej integrującej mieszkańców

 

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Przygotowanie oferty kulturalnej zgodnej z potrzebami mieszkańców organizowanych w zmodernizowanym Gminnym Ośrodku Kultury

 

Szacowana wartość projektu (zł)
700 tyś. zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy, PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice;
GOK Fajsławice