Szkolenia i spotkania informacyjne zachęcające do aplikowania o środki z UE

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Cykl spotkań informacyjnych i szkoleń

 

Szacowana wartość projektu (zł)
15500zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice
RPOWL 2014-2020
PROW 2014-2020

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice, LGD