Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach

 

Cel operacyjny 1. Zwiększona aktywność społeczna i zawodowa mieszkańców prowadząca do odbudowania istniejących i nadania nowych funkcji obszarowi do rewitalizacji

 

Opis
Planowany zakres prac w ramach w/w projektu obejmuje Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Fajsławicach, 21-060 Fajsławice 130A i dotyczy:
– docieplenia elewacji;
– wymiany stolarki okienno-drzwiowej;
– modernizacji (wraz z płukaniem) instalacji CO;
– montażu pomp ciepła (z dolnym źródłem) – 3 pompy glikol-woda o łącznej mocy 152,62 kW wraz z wykonaniem 32 odwiertów na działkach o nr 1660/6 i 1660/7 o głębokości 99 m każdy i montażem dolnego źródła ciepła. Projekt zakłada wdrożenie systemu zarządzania, pomiaru i monitoringu (liczniki ciepła) oraz pełną automatykę pomp ciepła.

 

Szacowana wartość projektu (zł)
2 576 875,52zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy
RPO WL 2014-2020 (Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego)

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice