Wprowadzenie systemu ulg dla inwestorów i przedsiębiorców

Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa lokalnego rynku pracy oraz wzrost przedsiębiorczości mieszkańców gminy

 

Opis
Wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców mających na celu pobudzenie aktywności gospodarczej na terenie gminy

 

Szacowana wartość projektu (zł)
70000zł

 

Źródło finansowania
Budżet Gminy Fajsławice

 

Podmiot realizujący projekt
Gmina Fajsławice