Zajęcia dla mieszkańców z różnych grup wiekowych

Cel operacyjny 2. Zmniejszone występowanie zjawisk wykluczenia społecznego i patologii społecznej wśród mieszkańców gminy Fajsławice

 

Opis
Projekt będzie obejmował realizację:
– szkoleń dla dzieci i młodzieży
– szkoleń dla osób bezrobotnych
– uniwersytetu trzeciego wieku: kursy komputerowe i nauki języków obcych
– na bazie doświadczeń starszego pokolenia: pokazy potraw tradycyjnych, pogadanki m.in. jak dawniej leczono ziołami, warsztaty jak malować pisanki, jak rzeźbić
– wspólnych biesiad rodzinnych i pokoleniowych
– spotkań i występów grup ludowych celem upowszechniania folkloru

 

Szacowana wartość projektu (zł)
b.d.

 

Źródła finansowania
Środki własne organizacji
sponsorzy
RPO WL 2014-2020
PROW 2014-2020
Środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł

 

Podmiot realizujący projekt
Organizacje pozarządowe