Zaproszenie do zgłaszania fiszek projektowych

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2017-2023 znajdują się w fazie opracowywania konkretnych propozycji działań/przedsięwzięć (projektów), które będą podejmowane w ramach tego Programu w najbliższych latach.

Prosimy zatem wszystkie osoby i instytucje oddane sprawie poprawy jakości życia w naszej gminie o aktywne włączenie się w proces opracowywania Programu i opisanie swojego pomysłu, propozycji projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji (zgodnie z zaproponowaną poniżej fiszką projektową), bazując na wskazanym obszarze rewitalizacji obejmującym sołectwo Fajsławice.

 

Obecnie wszczęta procedura naboru projektów jest elementem dalszych konsultacji Programu Rewitalizacji, a także formalnego zebrania przedsięwzięć (projektów), które, po weryfikacji przeprowadzonej przez zespół przedstawicieli wykonawcy dokumentu: Lubelskiej Akademii Rozwoju i Urzędu Gminy Fajsławice, zostaną umieszczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2017-2023.

 

Wypełnioną fiszkę należy przekazać do dnia 25.08.2017 r. w jednej z następujących form:

1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107
2. Drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fajslawice.eu
3. Osobiście na sekretariat Urząd Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice.

 

Wójt Gminy Fajsławice
Tadeusz Chruściel