Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

Zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na konferencję podsumowującą projekt, która odbędzie się 29 września 2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, sala konferencyjna na I piętrze.

Program konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

1. Główne założenia rewitalizacji,
2. Podsumowanie procesu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2017-2023,
3. Prezentacja dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Fajsławice na lata 2017-2023,
4. Panel dyskusyjny,
5. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

Wójt Gminy Fajsławice
Tadeusz Chruściel